Tag «history of Islam»

Dinasti Mughal 1526-1857 M : Imperium Islam di India

Peradaban Islam periode klasik-pertengahan merupakan peradaban yang agung. Saat itu tidak ada peradaban lain yang mampu menandingi kebesarannya. Kejayaan Islam dirasakan di berbagai daerah, salah satunya adalah India. Di India, Islam pernah berjaya terbukti dengan banyaknya dinasti-dinasti Islam yang pernah didirikan di sana, misalnya saja Dinasti Mamluk (1206-1290), Dinasti Khalji (1206-1320), Dinasti Tugluq (1320-1413), dan …

Puncak Kejayaan Abbasiyah (786-833 M)

kejayaan Abbasiyah

Perkembangan peradaban umat Islam pada periode klasik, tidak dapat kita lepaskan dari ajaran al-Qur’an dan Sunnah. Islam mengajarkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan, berangkat dari ajaran tersebut beberapa pemimpin Islam pada masa klasik memandang  ilmu pengetahuan sebagai aspek terpenting bagi kemajuan suatu peradaban. Dari pemahaman seperti itu, tidak mengherankan banyak wilayah Islam pada masa klasik muncul sebagai …

Fathu Makkah/Penaklukan Mekkah 8 H

fathu Makkah

Salah satu momen bersejarah yang sangat berkesan dalam sejarah hidup Rasulullah adalah peristiwa Penaklukan Mekkah/Fathu Makkah. Dalam perjuangan Rasul mendakwahkan Islam, kaum Quraisy menjadi kaum yang paling aktif menentang dakwah Rasul. Berbagai upaya mereka lakukan untuk menghentikan laju perkembangan Islam, meskipun demikian usaha-usaha yang dilakukan kaum Quraisy tidak lah mampu menghentikan laju perkembangan Islam. Setelah …